FilterMAG

Klicka på bilden för att förstora

Marineproof marknadsför FilterMag i "heavy duty"-utförande och fyra storlekar. Dessa filter har extremt kraftfulla magneter som mycket effektivt drar till sig metallpartiklarna som är för små för att fastna i pappersfiltret och som med tiden nöter ned tätningar i motorn.
Gör så här:
Mät Diametern på ditt oljefilter. I nedanstående tabell ser du vilket filter som passar till din motor;

SS250 FilterMAG för Dia 6,3-7,0 cm. Pris 355 sek.
RA300 FilterMAG för Dia 7,4-8,7 cm. Pris 634 sek.
RA365 FilterMAG för Dia 8,7-10,2 cm. Pris 857 sek.
RA450 FilterMAG för Dia 10,8-14,0 cm. Pris 1097 sek.

Priserna är inkl moms, frakt tillkommer.

Faksimil om FilterMAG

Info från tillverkaren

Bilderna visar ett filter jag skurit upp efter höstservice på en VP D4, drifftid ca 10 timmar.

http://www.filtermag.com


Ett smörjoljefilter filtrerar bort partiklar ner till 20 micron. Det som är mindre passerar igenom filtret. Dessa små partiklar är inte skadliga för lagerytor eller andra smorda kontaktytor därför att oljefilmen där är tjockare än 20 micron. Däremot på de kontaktytor i rörelse som saknar denna oljefilm kommer dessa små metallpartiklar att verka abrasivt, ungefär som karborundum (slipmedel). Det klarast lysande exemplet i en förbränningsmotor är axeltätningen och ventiltätningarna. Alltså kraftuttagsaxelns tätning som i de flesta fall består av en läpptätning av elastiskt material och ventilspindlarnas tätning. När dessa är tillräckligt slitna börjar olja läcka ut förbi axeltätningen och ner i motorrummet. När ventiltätningarna är utslitna kommer olja rinna förbi dessa ner i cylindrarna och det är dags för topplocksrenovering, såvida man inte står ut med en rykande motor. Det går att byta axeltätningen men det är oftast besvärligt. Speciellt på en båt som har motorn inbyggd i trånga utrymmen. För att komma åt axeltätningen måste man ta bort utväxlingsenheten som alltid sitter på utgående axel, i en båt=backslag eller drevväxelhus. På en bil är det växellådan man måste demontera.
Om man får bort även dessa små slitagepartiklar, mindre är 20 micron, så skonar man dessa tätningar och kontaktytor utan bärande oljefilm och får längre livslängd och serviceintervaller på sin maskin.
Magnetfiltret är genialiskt i sin enkla konstruktion. Det består av grymt starka magnetstavar som sitter i en hållare formad för att sitta på det ordinarie oljefiltret. En av magnetfiltrets främsta fördelar är att det är outslitligt.När man gör höstservice och byter oljefilter flyttar man bara över magnetfiltret till det nya oljefiltret och det fortsätter att göra sitt arbete nästa säsong och nästa och nästa….
Marineproof.


Och så här skriver tillverkaren;
Om motorns inre slitage minskas ger detta mindre friktionsförluster, lägre bränsleförbrukning och förbättrade avgasemissioner. General Motors har genomfört noggranna tester och säger i sin rapport bl a att
”De minsta partiklar som de flesta filter fångar upp med hög effektivitet är i storleksordningen 25-40 mikron, beroende på filterfabrikat” men påpekar vikten av att kontrollera slitagepartiklar i området 2-20 mikron i oljan för att minska slitaget. Man säger också i rapporten att ”om man filtrerar bort partiklar ned till 2 mikron reduceras slitaget i motorn med mer än 90%”.

Med FilterMAG kan magnetiska partiklar ned till 2 mikron avskiljas ur oljan på ett mycket enkelt sätt. FilterMAG tillverkas av Neodymium magneter som ger ett extremt starkt magnetfält som genom sin konstruktion koncentreras in i oljefiltret. På utsidan av FilterMAG är magnetstyrkan noll vilket betyder att inga eventuella instrument eller elektronik störs. Styrkan i magneter har ökat de senaste åren och inom gruppen ”Rare Earth Magnets” har man idag magneter med oerhört starka magnetfält som arbetar utan att elektrisk energi tillförs. FilterMAG tillverkas av Neodymium som är en typ av Rare Earth Magnet och är den enda typ av filtermagnet på marknaden som använder denna typ av magnetutförande.

FilterMAG är mycket enkel att installera på Ditt oljefilter, magnetkraften gör att den fastnar direkt på filtret och börjar göra sitt jobb. Livstids garanti och omedelbar effekt gör FilterMAG till en mycket intressent lösning. En av de viktigaste effekterna med FilterMAG är att slitaget på främre och bakre vevaxeltätning försvinner vilket betyder att eventuellt läckage förhindras. Andra fördelar Du får med FilterMAG är bl a mindre friktionsförlust i motorn, lägre bränsleförbrukning samt förbättrade avgasemissioner. En annan effekt är att andelen icke magnetiska slitagepartiklar minskar när de magnetiska partiklarna avlägsnas.